Mechanizm wnioskowania w systemach przetwarzania danych

W czasach gdy badacze sztucznej inteligencji zaczynali próby realizacji inteligentnych systemów, dużą popularność zyskał język programowania w logice Prolog. Z czasem okazało się, że głównym problemem jest przetwarzanie dużej ilości danych, a do tego lepiej są przystosowane inne języki programowania.

Jednak sam mechanizm wnioskowania zawarty w Prologu jest nadal atrakcyjnym rozwiązaniem. Stąd pomysły, aby zintegrować go z językami bardziej uniwersalnymi. Można wykorzystać interpreter Prologu w innym języku, albo tworzyć rozszerzenia samego Prologu w innych językach. Takie podejście komplikuje jednak tworzenie oprogramowania. W niniejszym artykule przedstawiono odmienne podejście: potraktowanie mechanizmów wnioskowania Prologu jako wzorców programowania.

Czytaj więcej: Mechanizm wnioskowania w systemach przetwarzania danych